За нас

БАГАТУР ООД е фирма учредена през 2006 г. Дружеството се занимава с проектиране, строителство и реализиране на проекти в жилищното, административното и промишлено строителство. Изграждането на хотелски комплекси, спа центрове, ваканционни селища, фамилни къщи и вили. Фирмата извършва ремонтни и ремонтно-реставрационни работи. Подготовката и познанията на нашите екипи в областа на проектирането и строителството е на ниво, което ни помага да поемем и изпълним в срок и с необходимото качество обекти, които нашите конкуренти смятат за трудни и неизпълними. БАГАТУР е член на Камарата на строителите в България и регистрирана като строителвo Първа група, което ни позволява да изпълняваме обекти от четвърта и пета категория.

Приоритети, насоки и цели

Основен приоритет на „БАГАТУР” ООД е качествения продукт предаден в договорения срок. За момента фирмата развива дейност като проектант, строител и предприемач.

 • Точност, коректност, професионализъм към инвеститори, клиенти и колеги – това сме ние „БАГАТУР”.
 • Развивитие, усъвършенстване и познаване на всички новости в бранша.
 • Конкурентни цени според сложността на проекта.

Тези ни качества ни помагат да развиваме и утвърждаваме нашите позиции на
строителния пазар.

Управление на проекти, проектиране и надзор

Фирмата предлага пълен инженеринг за удобство на инвеститорите. Ние се ангажираме с релизацията на даден проект от идеята на инвеститора до въвеждането в експлоатация, като преминаваме през всички фази:

 • Предпроектно проучване и изготвяне на прогнозен финансов план;
 • Подготовка на процедури и тръжни книжа за избор на проектанти и строител;
 • Проектиране на идеини и работни проекти;
 • Подготовка на цялостна документация за издаване на разрешително за строеж;
 • Управление на строителния процес и независим надзор на строителни обекти;
 • Подготовка на документация за узаконяване на обекти.

Политика по качеството

Фирмата обръща особено внимание на качеството. За нас доброто качество гарантира нови клиенти и пазари. В процес сме на внедряване на Система за управление на качеството ISO 9001:2000.

Оборудване на фирмата

 • Тежка механизация за изпълнение на изкопни и транспортни работи.
 • Механизация за изпълнение на бетонови работи.
 • Подемно транспортна техника – автокранове и вишки .
 • Малка механизация за изпълнение на водопроводи и канализация всички диаметри.
 • Механизация и кофражи “PERI” за изпълнение на всякакъв вид кофражни работи.
 • Малка механизация за изпълнение на всички видове довършителни работи.
 • Фасадно рамково и тръбно скеле.

Лицензи и сертификати